C.O. Steeman

Administratiebureau

Nieuws

Untitled Document
20 July, 2017
Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is in 2015 in het
20 July, 2017
Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018
De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij
20 July, 2017
Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen
Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen stond. Volgens dat
20 July, 2017
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken,
13 July, 2017
Geen verlenging restschuldregeling
In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat moment. Eind 2016 was dit afgenomen tot bijna 18%. De
13 July, 2017
Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet
Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk
13 July, 2017
Innovatiebox goedgekeurd
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox. De Europese Gedragscodegroep onderzoekt belastingmaatregelen, die mogelijk
6 July, 2017
Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten
Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De tegoeden op de Zwitserse bankrekeningen zijn niet vermeld in de aangiften IB over de jaren 2002
6 July, 2017
Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement. In het
6 July, 2017
Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een naheffingsaanslag en een boete die zijn opgelegd aan een inmiddels ontbonden vennootschap onder
 

Zoek in het Archief.