C.O. Steeman

Administratiebureau

Nieuws

Untitled Document
17 November, 2017
Extra kosten kleding en beddengoed
De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten van medische behandeling gaat het om kosten voor extra gezinshulp, op medisch voorschrift
17 November, 2017
Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve
Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan ten laste van zijn winst toevoegen aan zijn oudedagsreserve. Om aan de oudedagsreserve te
17 November, 2017
Kabinetsreactie op Paradise Papers
Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van FinanciŽn een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de aanpak van belastingontwijking en de rulingpraktijk. De
17 November, 2017
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die gesprekken zijn. In
17 November, 2017
Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in behandeling. Tijdens de behandeling daarvan heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
9 November, 2017
Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon
Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. De vraag in een procedure was of bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon
9 November, 2017
Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de nota van wijziging is een aantal punten uit het regeerakkoord verwerkt. Het gaat om
9 November, 2017
AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023
Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De
2 November, 2017
Schijfgrenzen en tarieven IB 2018
Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van FinanciŽn heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd. In de nota worden
2 November, 2017
Kosten total bodyscan niet aftrekbaar
De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting voor zover de uitgaven een zekere inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Uitgaven ter
 

Zoek in het Archief.